Cílem projektu Stavebni-rizeni.cz je poskytnout účastníkům územního a stavebního řízení ucelené informace a kontakty a usnadnit jim tak tento legislativní proces.


Stavební zákon a prováděcí předpisy (aktualizováno 2014)


NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON 2013-2014 (PLNÉ ZNĚNÍ)
Plné znění STAVEBNÍHO ZÁKONA 350/2012 Sb. ve formátu .PDF

Jedná se o plné znění STAVEBNÍHO ZÁKONA č. 350/2012 Sb., platného od 1. ledna 2013. Dokument je však neoficiální, neboť se jedná o interní přepis určený zaměstancům Ministerstva pro místní rozvoj ČR. VŠECHNY OBSAŽENÉ INFORMACE JSOU VŠAK AKTUÁLNÍ A PLATNÉ!
ZÁKON Č.350/2012 SB. (STAVEBNÍ ZÁKON)
Schválené znění STAVEBNÍHO ZÁKONA 350/2012 Sb. ve formátu .PDF

Platný, vládou schválený předpis stavebního zákon č. 350/2012 Sb. Zákon obsahuje přehled změn starších právních předpisů, především předchozího SZ č. 183/2006 Sb.
SPRÁVNÍ POPLATKY STAVEBNÍMU ÚŘADU (2013)
Přehled správních poplatků stavebnímu úřadu ve formátu .PDF

Aktualizovaný přepis správních poplatků stavebnímu úřadu. Obsahuje poplatky za stavební povolení, ohlášení stavby, vydaná rozhodnutí aj. Platnost od 1.1.2013.
PŘEHLED AKTUÁLNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ (uur.cz)
Právné předpisy na portále UUR.cz

Další dokumenty
Všechny potřebné formuláře (pdf,doc) a informace k prováděcím vyhláškám ke stavebnímu zákonu.
Umisťování a povolování staveb dle UUR. (pozor na zastaralé interpretace v některých případech)


Diskuze

TOPlist