Cílem projektu Stavebni-rizeni.cz je poskytnout účastníkům územního a stavebního řízení ucelené informace a kontakty a usnadnit jim tak tento legislativní proces.


Co je zjednodušené územní řízení?


Znění dotazu:

Dobrý den,
měl bych zájem o informace ke zjednodušenému územnímu řízení. Jaké jsou podmínky a jak dlouho zjednodušené řízení potrvá. Děkuji

Igor H., 08. 03. 2014Odpověď:

Dobrý den Igore,
podmínky a postup při zjednodušeném územním řízení naleznete v § 95 stavebního zákona. Ve zjednodušeném řízení rozhoduje stavební úřad o:

umístění stavby,
změně využití území,
změně stavby,
dělení a scelování pozemků.

Podmínky zjednodušeného územního řízení jsou následující:

a) záměr je v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše,
b) záměr nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí,
c) žádost je doložena závaznými stanovisky, popřípadě rozhodnutími dotčených orgánů,
d) žádost je doložena souhlasem účastníků řízení, kteří mají vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům nebo stavbám na nich, jež jsou předmětem územního řízení nebo mají společnou hranici s těmito pozemky; souhlas s navrhovaným záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu.

Obecně lze říci, že zjednodušené územní řízení zrychluje proces územního řízení. Podle našich zkušeností je zjednodušené územní řízení cca o měsíc kratší než standardní územní řízení.
5,00 z 5 (1 hlasů)

Diskuze

TOPlist