Cílem projektu Stavebni-rizeni.cz je poskytnout účastníkům územního a stavebního řízení ucelené informace a kontakty a usnadnit jim tak tento legislativní proces.


Jak vyřídit stavební povolení na studnu


Znění dotazu:

Dobrý den,

v novém stavebním zákoně jsem hledal informace k vyřízení stavebního povolení na vrtanou studnu. V zákoně jsem však o povolování studní nenašel žádnou zmínku. Mohl bych Vás tedy poprosit o informaci, kde hledat a nalézt :) ? Děkuji

Roman P., 30. 05. 2014Odpověď:

Dobrý den,

problematika povolování vodních děl (tedy i zmíněné studny) je poměrně složitá. Zkusím tedy zmínit alespoň to nejdůležitější.

Studna je zakotvena v tzv. vodním zákoně (Z. č. 254/2001 Sb.), který ji definuje jako vodní dílo. Dle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2012 Sb. vykonávají u vodních děl působnost stavebního úřadu, s výjimkou pravomoci ve věcech územního rozhodování, speciální stavební úřady. Z toho vyplývá, že studnu je nutné projednat nejprve s příslušným stavebním úřadem (ve formě územního řízení, v němž stavební úřad posuzuje především to, zda umístění studny odpovídá územnímu či regulačnímu plánu). Následují dvě povolení vodoprávního úřadu (vodoprávním úřadem je u studní pro domácnost zpravidla odbor životního prostředí pověřeného obecního úřadu) – stavební povolení na studnu a povolení k odběru podzemních vod.

Přílohy žádosti o vydání povolení k odběru podzemních vod ze studny
- Mapový podklad
- Kopie katastr. mapy daného území
- Hydrogeologické posouzení
- Kopie povolení stavby vodního díla
- Rozhodnutí, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů státní správy

Přílohy pro stavební řízení (pro realizaci nové studny)
- Územní rozhodnutí
- Souhlas stavebního úřadu
- Dokázání vlastnických nebo jiných práv k pozemkům nebo stavbám
- Projektová dokumentace stavby
- Rozhodnutí, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů
- Povolení vodoprávního úřadu k nakládání s vodami
- Vyjádření vodoprávního úřadu vydané k  povolení


5,00 z 5 (1 hlasů)

Diskuze

TOPlist