Cílem projektu Stavebni-rizeni.cz je poskytnout účastníkům územního a stavebního řízení ucelené informace a kontakty a usnadnit jim tak tento legislativní proces.


Zařazení stavby bez základu dle stavebního zákona


Znění dotazu:

Dobrý den,

v diskuzích na internetu celkem často narážím na informaci, že stavba bez základu se nemusí nikde ohlašovat. V stavebním zákoně jsem ale nic takového nenašel. Jak to tedy je?

Díky za odpověď

David S., 07. 05. 2014Odpověď:

Dobrý den,

díky za Váš dotaz. Máte pravdu, o stavbě bez základu slyšíme častěji, než bychom si přáli. Odkazuje totiž na špatné chápání stavebního zákona jako takového. Tento termín je při posuzování dle stavebního řádu naprosto irelevantní.

Stavební zákon definuje totiž stavby v § 2 odst. 3 takto:

Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Dočasná stavba je stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání. Za stavbu se považuje také výrobek plnící funkci stavby. 

Všimněte si prosím, že stavební zákon skutečně nerozlišuje, zda má stavba základovou konstrukci či ne. O způsobu spojení základu se zbytkem konstrukce nemluvě.

Rozlišování stavby se základem či bez základu se vztahuje k občanskému zákoníku. Ten totiž v § 119, v němž definuje věc nemovitou, říká, že nemovitostí je mimojiné i stavba spojená se zemí pevným základem.

Spojení stavby se zemí pevným základem je tedy dle občanského zákoníku definicí nemovitosti, nikoliv stavby. Pro účely stavebního řádu je však jediným správným výkladem pojmu „stavba“ výše uvedený § 2 odst. 3.
5,00 z 5 (1 hlasů)

Diskuze

TOPlist