Cílem projektu Stavebni-rizeni.cz je poskytnout účastníkům územního a stavebního řízení ucelené informace a kontakty a usnadnit jim tak tento legislativní proces.


Ohlášení stavby 2014 (Stavební zákon)


Znění dotazu:

Dobrý den,
mohu vědět, jak probíhá a čím se řídí proces ohlášení stavby v roce 2014 (dle stavebního zákona)? Děkuji

Daniel H., 30. 11. 2013Odpověď:

Dobrý den Daniely,
předně je třeba zmínit, na jaké realizace se statut ohlášení vztahuje – tuto problematiku jsme nastínili v tomto dotaze.
Před samotným ohlášením je většinou nutné projít tzv. územním řízením. Toto řízení se vztahuje na všechny nové stavby a také na rekonstrukce, při nichž se mění zastavěná plocha objektu či jeho výška. U novostaveb pak také dochází zpravidla ke spojení územního řízení s ohlášením stavby.

Náležitosti procesu ohlášení stavby jsou i v roce 2014 (dle Stavebního zákona) stejné, jako v roce předchozím. Ve stavebním zákoně je proce ohlášení zakotven v § 105 a § 106
(viz. legislativa). Paragraf 105 obsahuje náležitosti, které je nutné odevzdat na stavebním úřadě – zde jsou například uvedeny podklady projektové dokumentace:

a) průvodní zprávu,
b) souhrnnou technickou zprávu,
c) situaci stavby,
d) dokladovou část,
e) zásady organizace výstavby a
f) dokumentaci objektů.

Paragraf 106 řeší faktické náležitosti samotného procesu jako limitní terminy, platnosti a časovou návaznost procesu ohlášení na další správní procesy.
5,00 z 5 (1 hlasů)

Diskuze

TOPlist