Cílem projektu Stavebni-rizeni.cz je poskytnout účastníkům územního a stavebního řízení ucelené informace a kontakty a usnadnit jim tak tento legislativní proces.


Formulář – souhlas sousedů – vzor pro stavební povolení, ohlášení


Znění dotazu:

Dobrý den, mohu Vás poprosit o formulář pro souhlas sousedů se stavebním povolením? Hledal jsem tento dokument na internetu, ale nenalezl jsem jej :( Děkuji

František G., 15. 01. 2014Odpověď:

Dobrý den Františku,
aktuálně platná legislativa nestanovuje přesnou podobu souhlasu sousedů se stavební záměrem. V současnosti se uplatňují dva způsoby získání souhlasu:

1. Zaslání doporučeného dopisu sousedovi. Tento dopis obsahuje základní informace o záměru, situaci a další dokumentaci (půdorysy, pohledy). Stavebnímu úřadu následně doložíte totožný dopis, který byl sousedovi odeslán s dodejkou z pošty, která odeslání dopisu dokazuje. U některých stavebních úřadů jsem se setkali však s tím, že tato forma získání souhlasu není na daném úřadě akceptovatelná.
2. Standardní souhlas souseda se stavbou. Jeho náležitosti nejsou ve stavebním zákoně definovány, proto postačí výkres se situací a základními studiemi (půdorysy, pohledy), na kterém bude vlastnoruční podpis souseda s uvedením stanoviska „Souhlasím se stavebním záměrem …“ a datem. V některých případech vyžaduje stavební úřad vyplněný formulář, který přikládáme pod tento text.


3,91 z 5 (11 hlasů)

Diskuze

TOPlist