Cílem projektu Stavebni-rizeni.cz je poskytnout účastníkům územního a stavebního řízení ucelené informace a kontakty a usnadnit jim tak tento legislativní proces.


Dokumentace pro stavební povolení?


Znění dotazu:

Dobrý den. Mohu vědět, co vše musí obsahovat dokumentace pro stavební povolení? Děkuji za odpověď.

Michal M., 05. 01. 2014Odpověď:

Dobrý den Michale.
Stavební zákon definuje pouze seznam dokumentů, které jsou předkládány stavebnímu úřadu. Jejich výčet je následující (§ 110 , odst. 2, písmeno b) SZ – viz. legislativa):

Předkládáme projektovou dokumentaci zpracovanou projektantem, která obsahuje průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, situaci stavby, dokladovou část, zásady organizace výstavby a dokumentaci objektů.

Proto je nutné hledat v souvisejících předpisech, konkrétně ve vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb (vyhlášku přikládáme pod tento text). V této vyhlášce se nachází přesný popis dokumentů včetně všech náležitostí, které jsou následně předkládány v podobě dokumentace pro stavební povolení stavebnímu úřadu. Stačí dohledat přílohu 4., ve které jsou pod nadpisem „Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení“ uvedeny všechny zmíněné podrobnosti k vyžadované dokumentaci.


5,00 z 5 (2 hlasů)

Diskuze

TOPlist