Cílem projektu Stavebni-rizeni.cz je poskytnout účastníkům územního a stavebního řízení ucelené informace a kontakty a usnadnit jim tak tento legislativní proces.


STAVEBNÍ POVOLENÍ v roce 2014


Znění dotazu:

Dobrý den,

mohli byste ve stručnosti shrnout vše ohledně podávání žádosti o stavební povolení v roce 2014. Čím se řídit, kde hledat informace, formuláře, příp. jaké změny nastaly oproti roku loňskému? Děkuji

Tomáš S., 15. 01. 2014Odpověď:

Otázka je dost nekonkrétní, nicméně, pojmeme to jako radu pro všechny ty, kdo budou v roce 2014 žádat o stavební povolení. Tedy:

Nejprve je nutné definovat stavby, u kterých je vyžadováno stavební povolení – výčet těchto staveb však ve stavebním zákoně nenaleznete. Stavební zákon celý problém řeší tak, že uvádí konkrétní stavby, u kterých je vyžadováno pouze ohlášení stavebnímu úřadu a nebo stavby, u nichž stavební povolení ani ohlášení vyžadováno není. V případě, že v tomto seznamu svou stavbu nenaleznete, je nutné vyřídit stavební povolení. Při podávání žádosti o stavební povolení se řídíme náležitostmi, uvedenými ve stavebním zákoně (v § 108 - § 115).

V § 109 jsou uvedeni účastníci procesu stavebního řízení k získání stavebního povolení. V paragrafu jsou definovány osoby (fyzické, právnické), jejichž souhlas budete pro získání stavebního povolení potřebovat.

V § 110 je předepsána forma žádosti o stavební povolení. Stavební zákon vyžaduje odevzdání žádosti o stavební povolení na předepsaném formuláři. K formuláři se dále připojuje dokumentace pro stavební povolení, která musí být zpracována autorizovaným stavebním inženýrem. Součástí žádosti jsou také například vyjádření dotčených orgánů a souhlas sousedů.

V § 111 je definován následný postup stavebního úřadu. Paragraf obsahuje výčet hledisek, která stavební úřad při schvalování žádosti posuzuje.

V § 112 a § 113  je definován průběh stavebního řízení.

V § 114 je řešena otázky námitek, které jsou vzneseny účastníky stavebního řízení.

V § 115 je uveden postup informování stavebníka o získání stavebního povolení. V paragrafu současně naleznete také podrobné informace o nakládání se stavebním povolením (účinnost, platnost povolení atd.)

Poplatky stavebnímu úřadu za vyřízení žádosti o stavební povolení ve stavebním zákoně uvedeny nejsou. Naleznete je v příslušné příloze stavebního řádu.
5,00 z 5 (1 hlasů)

Diskuze

TOPlist