Cílem projektu Stavebni-rizeni.cz je poskytnout účastníkům územního a stavebního řízení ucelené informace a kontakty a usnadnit jim tak tento legislativní proces.


Je nutné stavební povolení na garáž?


Znění dotazu:

Dobrý den,

mohu se zeptat, kdy je nutné získat stavební povolení na realizaci garáže? Plánuji stavbu garáže (plocha 22m2) a nevím, zda povolení před stavbou zajišťovat. Ve starších článcích jsem se dočetl, že je nutné získat pro stavbu souhlas. Nový stavební zákon to ale možná změnil …

Marek K., 30. 04. 2014Odpověď:

Dobrý den,

máte pravdu. Aktuálně platný stavební zákon č. 350/2012 Sb. skutečně celou věc výrazně změnil. Nicméně k lepšímu. Pro výstavbu garáže do 25m2 zastavěné plochy totiž není vyžadován žádný schvalovací proces. Stavba tohoto typu náleží do výčtu uvedeném v § 79 stavebního zákona, který definuje stavby, jenž nevyžadují rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas. Vámi zmíněná garáž naplňuje podstatu odst. 2 písm. o:

stavba do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepená nejvýše do hloubky 3 m na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých látek nebo výbušnin, nejedná se o jaderné zařízení nebo stavbu pro podnikatelskou činnost, je v souladu s územně plánovací dokumentací, je umisťována v odstupové vzdálenosti od společných hranic pozemků nejméně 2 m, plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci,

Při splnění výše uvedených náležitostí tak není nutné stavební úřad vůbec navštívit.
5,00 z 5 (6 hlasů)

Diskuze

TOPlist